About Us

General information


Bu sayfa dunyadaki Troyer ailelerini bir araya getirmek için hazırlanmıştır.  
Hedefimiz dünyadaki diğer Troyer aileleri ile buluşup, tanışıp bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak birbirimize destek olmak.  
Bu sayfa farklı dillerden tüm Troyer ailelerine ulaşabilmek için değişik dillerde hazırlanmaşdır.